خانه و کوچه های کویر

 

روزگاری مردمی سخت کوش و قانع در دل کویر گرد هم آمدند و با توکل به یزدان پاک یزدی بنا نهادند از خشت و گل چنان با عشق گل را ورزیدند و خشت را مالیدند و بر روی هم نهادند که هنوز از کوچه پس کوچه های آن صدای عشق ، ایمان ، سادگی ، تراوت و صداقت را می بینیم و می شنویم که با ما حرفهایی از گذشته گان ما دارد .

کوچه های پیچ در پیچ و باریک یا همان کوچه های آشتی کنان یا به قول این مردمان کوچه آروک، ساباط ها ، طاق و تویزه ها ، دیوار های بلند و سر به فلک کشیده که به دلیل شرایط آب و هوایی  که محافظ عابرین خسته ، از گزند نور مستقیم خورشید در تابستان و سرمای طاقت فرسای زمستان و نیز برابی کنترل و مهار و همچنین جلوگیری از ورود گرد و خاک به خانه ها احیا گشده است .

در جلوی خانه ها هشتی یا کلاه فرنگی قرار دارد که مسیر را برای هر شخص مشخص می کند که بتوانند وارد فضای اندرونی و یا بیرونی شوند در جلو خانه ها سکو هایی برای استراحت یا بهتر بگویم پیر نشین شکل گرفته است به این دلیل برای عابرین خسته محل استراحتگاه و نیز برای افراد فامیل و اقوام که قصد ورود به خانه را نداشته اند شکل گرفته است .

 سطح این خانه ها از کوچه پایین تر بوده است که به خاطر دسترسی آسان به آب و تهویه هوای مناسب و تغییر درجه حرارت با بیرون

در این خانه ها یک قسمت جنوبی زمستانه که متشکل از شومینه است و در قسمت شمالی خانه تابستانه که به بادگیر و حوض ختم می شود و اصولاً نشان دهنده قبله نیز می باشد که اتاق های آن صلیب شکل می باشد .

در وسط حیاط حوض پر از آب و درختانی همچون انار ، انجیر ، انواع گل و گیاهان زینتی هوای گرم و نامطبوع را به یک محیط آرام ، دل نشین و مرطوب تبدیل می کند .

+ نگارش توسط امیر کویر ایران seyed amir |
JavaScript Codes New Page 2

This free script provided by webloger site